Họ đạo Long Mỹ - Kính Lòng Thương Xót Chúa thứ Sáu đầu tháng 7

Chủ nhật - 08/07/2018 06:48
Đến hẹn lại về, cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi đã về với họ đạo Long Mỹ để cùng nhau kính lòng thương xót Chúa vào thứ Sáu đầu tháng.
Họ đạo Long Mỹ   Kính Lòng Thương Xót Chúa thứ Sáu đầu tháng 7
Họ đạo Long Mỹ Kính Lòng Thương Xót Chúa thứ Sáu đầu tháng 7

 
Trời nóng bức và xa xôi nhưng không cản được lòng người. Vì lòng yêu mến và kính lòng thương xót Chúa, cộng đoàn đã về với Long Mỹ.
 
Để bắt đầu giờ kính Lòng thương xót Chúa, 12 g 00, cộng đoàn cùng Lần chuỗi Chuỗi Lỏng Thương Xót Chúa.
 
Sau khi cùng nhau lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa, cộng đoàn cùng lắng nghe cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ về lòng thương xót. Cha mời cộng đoàn cùng xác tín rằng dù tràn lan đau khổ cũng không che lấp được lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tin vào lòng thương xót đó nhờ và qua Tin Mừng. Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia … Và để kết bài chia sẻ, Cha mời cộng đoàn đặc biệt chú ý đến : Ơn hoán cải từ lòng thương xót Chúa.
 
Sau bài chia sẻ của Cha Andre, cộng đoàn cùng thưởng thức và hiệp nguyện với các em thiếu nhi thuộc giáo xứ Tân Long – Kinh 2 – Tân Hiệp – Kiên Giang qua bài vũ Tôn sùng Thánh Tâm Chúa.
 
14 g 00, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ.
 
Đức Ông Barnabe Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long – chủ tế và giảng Lễ. Cùng đồng tế với Đức Ông có Cha sở Long Mỹ F.X Nguyễn Văn Việt và quý Cha.    
 
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Việt mời cộng đoàn cùng hướng về đoàn đồng tế để bước vào Thánh Lễ với ý hướng mừng bổn mạng Phêrô – Phaolô và Barnabe của Đức Ông.
 
Bài chia sẻ của Đức Ông :
 
Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe Chúa Giesu đi ngang bàn thu thuế và thấy ông Mattheu và kêu Mattheu đi theo Ngài. Mattheu đã thuật lại.
 
Sáng nay tại Dòng Kito Vua có nghi Lễ của 1 thỉnh sinh khấn lần đầu tiên có Đức Cha của chúng ta về chủ sự Thánh Lễ nói lên rằng có những người thanh niên đi theo Chúa. Sáng nay có 1 tu sĩ Dòng Kito Vua đi theo Chúa sống yêu mến Chúa để phục vụ, để rao truyền Lời Chúa.
 
Hôm qua, ở Dòng Kito vua có 4 em tập sinh mặc áo dòng lần đầu tiên ở trong đời và ở trong Dòng Kito vua. Nảy chúng ta thấy 1 số thanh thiếu niên và thanh thiếu niên này nghe tiếng Chúa gọi thì đừng có ngập gừng mà đứng dậy để theo Chúa vì đời sống theo Chúa là đời sống hiến dâng được gần Chúa huấn luyện cho và rao truyền cho những người khác cho nên chúng ta cầu nguyện cho có nhiều ơn kêu gọi thì những người đó đáp trả nhanh chóng như Thánh Mattheu ở đây. Giáo Hội thiếu ơn kêu gọi. Giáo Hội Việt Nam chúng ta có nhưng không phải mọi nơi và vì vậy anh chị em cầu nguyện và hãy quảng đại dâng cho Chúa con em mình để phục vụ Chúa.
 
Trong Phúc Âm, Chúa đến nhà Mattheu ăn cơm với ông và những người khác thì Luật sĩ và biệt phái chỉ trích tại sao Chúa lại ăn uống với những người như thế thì Chúa Giesu bảo người lành không cần thầy thuốc, người bệnh cần thầy thuốc. Chúa nói ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy Lễ.
 
Thứ sáu đầu tháng chúng ta về đây để hành hương. Chúng ta xem diễn nguyện đẹp mắt nhưng chúng ta xem chúng ta đi hành hương với mục đích nào ? Hay những sự thúc bách bên ngoài nào ? Hay là những cái gì sự thúc bách ở bên ngoài nào mặc dù không xấu xa nhưng chưa trọn vẹn hướng về Chúa thương xót. Đến đây để nghe lời Chúa đánh động mình hay để chuyện khác đánh động mình để nghe lời Chúa hay vì lý do nào khác. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ ! Chúa muốn chúng ta đến đây hết tâm hồn bằng tâm hồn với tâm hồn yêu mến Chúa chứ không phải bên ngoài đó là điều mà chúng ta cần xem lại khi chúng ta về đây tham dự hành hương Lòng Chúa thương xót tại Long Mỹ !
 
Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ  ! Ta muốn tâm hồn của mỗi người. Ta muốn lòng có yêu mến ta hay không hay chỉ ở bên ngoài, không tội lỗi nhưng chỉ ở bên ngoài ? Chúa thương xót đánh động chúng ta và xét mình trước mặt Chúa và chúng ta về đây với mục đích nào. Tôi đề nghị với anh chị em xem lại bên trong chúng ta muốn gì với Chúa và Chúa muốn gì với ta.
 
Chúa nói người lành mạnh không cần đến thầy thuốc nhưng người đau yếu mới cần. Chúa Giesu là người thầy thuốc chăm sóc linh hồn chúng ta. Chúng ta cần Chúa Chúa đến để cứu những người tội lỗi. Chúa là lương y, là mục tử nhân lành chăm sóc người yếu đuối bệnh tật. Chúa Giesu là mục tử vui mừng  vác về nhà con chiên lạc và kêu gọi an hem lối xóm về. Đó là diễn tả lòng thương xót. Chúng ta tội lỗi nhưng chúng ta thấy Chúa diễn tả lòng thương xót. Chúa thánh hóa họ và Chúa muốn lòng nhân từ chứ không phải những điều bên ngoài. Và lòng thương xót Chúa diễn tả cách rõ rang khi người cha thấy con hoang đàng trở về từ đàng xa. Người cha thấy con từ đàng xa và ra ôm con và nói đầy tớ lấy quần áo cho con.
 
Mỗi người chúng ta đáp lại lòng thương xót bằng cách yêu thương những yếu đuối, lỡ lầm của anh chị em. Trong kinh Thánh, Chúa nói tha thứ 70 lần 7 nghĩa là tha luôn luôn. Mỗi lần xưng tội, Chúa tha cho chúng ta Lòng thương xót của Chúa đánh động chúng ta. Chúng ta phải giúp những người nghèo khó bệnh tật. Chúng ta đáp lại những anh chị em giúp đỡ chúng ta phần hồn phần xác. Hơn hết là giúp đỡ phần hồn để anh chị em đưa chúng ta ở xa về phụng sự Chúa. Đưa anh chị em về với Chúa. Đó là lý do mà chúng ta phải truyền giáo. Truyền giáo trước tiên là cho chính mình. Trước tiên là giữ luật Chúa. Giữ luật Chúa để mình tốt hơn đó là mình truyền giáo cho chính mình, cho những người thân cận cho gia đình được tốt. Chúng ta có người em, người cháu chưa tốt chúng ta phải lo bổn phận lo truyền giáo cho những người chưa biết Chúa. Có khi bạn với họ nhưng chúng ta chưa chứng nhân cho đủ để người ta bị đánh động mà cảm nghiệm tình thương của Chúa. Vì vậy, xin đề nghị với anh chị em. Trước hết chúng ta đi hành hương những ngày đầu tháng như thế này, chúng ta xem chúng ta về đây với mục đích nào ? Con về đây chỉ muốn cảm nghiệm tình thương của Chúa. Mà chúng ta về đây chưa tốt đẹp cho đủ thì xin Chúa tha thứ cho con để con về đây gặp Chúa, nghe lời Chúa.
 
Đề nghị anh chị em là thay đổi ! Xin đề nghị 6 điều.
Trước hết tránh phạm tội trọng. Thỉnh thoảng, chúng ta xem để chúng ta trở về với Chúa.
Tránh phạm tội nhẹ có ý thức. Trên con đường nên thánh chúng ta tránh.
Tránh các khuyết điểm. Khuyết điểm là rào cản Chúa không đến với chúng ta.
Thứ tư là chấp nhận hy sinh thập giá.
Thi hành bác ái và lòng thương xót Chúa
Cố gắng đồng hình đồng dạng với Chúa Kito. Chính đời sống chúng ta họa lại, mang lại trong mình Chúa Kito
 
Chúng ta rang sống đồng hình đồng dạng với Chúa, diễn lại đời sống của Chúa trong cuộc sống của mình. Như thế hành hương của chúng ta mới có ý nghĩa.
 
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ, Cha sở Long Mỹ ngỏ lời chúc mừng cũng như có chút quà mọn mừng lễ Đức Ông và Cha sở Tân Long.
 
Thánh Lễ thứ sáu đầu tháng mừng kính Lòng thương xót Chúa tại Long Mỹ kết thúc nhưng lòng thương xót của Chúa chưa kết thúc. Ước mong tâm tình chia sẻ của Đức Ông ở lại trên mỗi người đến với Long Mỹ là sau khi trở về khỏi Long Mỹ thì sống lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời.. 


VinhLong-LongMy-02.jpg

VinhLong-LongMy-03.jpg
 
Người Giồng Trôm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây