GIÁO PHẬN VĨNH LONG : LỄ GIỖ THÁNH GIUSE TRÙM LỰU

Thứ tư - 02/05/2018 21:57
Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long, Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước Ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính Thánh Giuse Trùm vào ngày 2/05.
GIÁO PHẬN VĨNH LONG  LỄ GIỖ THÁNH GIUSE TRÙM LỰU
GIÁO PHẬN VĨNH LONG LỄ GIỖ THÁNH GIUSE TRÙM LỰU

Quả vậy, Thánh Giuse Trùm Lựu là quà tặng, ân ban mà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Phận nhỏ bé Vĩnh Long. Mỗi lần mừng Giỗ Cha Thánh Giuse, cộng đoàn dân Chúa thuộc mọi thành phần trong Giáo Phận Vĩnh Long lại có dịp để dừng chân nhìn lại và noi gương đời sống của Thánh nhân.

9 g 30, Thánh Lễ mừng kính ngày sinh nhật trên trời của Thánh Giuse Trùm Lựu được bắt đầu. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện và nhiều Cha khác nữa trong Giáo Phận Vĩnh Long.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha nói : “Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta mừng Lễ giỗ lần 164 Thánh Giuse Trùm Lựu vào 30 năm phong thánh. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho Giáo Phận chúng ta, cho tất cả chúng ta, cho họ đạo chúng ta có tinh thần chứng nhân giống như Thánh Giuse Trùm Lựu. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh tử đạo Việt Nam trong đó có Thánh Giuse Trùm Lựu dám hy sinh, hãm mình để cho Nước Chúa trị đến và để danh Chúa cả sáng …”

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Sau bài Tin Mừng, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn :

Anh chị em thân mến !

Ở trong Cựu Ước. Môsen nói với dân Do Thái là hãy chọn cuộc sống để mình được sống. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ trong đó có chúng ta là chấp nhận thập giá. Chúng ta chọn cuộc sống để được sống, chấp nhận thập giá để được sống, cho nên chọn cuộc sống và chấp nhận thập giá như thế nào để chúng ta được sống, đó là chủ đề tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay nhân dịp lễ Giỗ lần 164 của Thánh Giuse Trùm Lựu – họ đạo Mặc Bắc của chúng ta.

Thời Cựu Ước, Môi Sen nói với dân hãy chọn cuộc sống nghĩa là chọn lựa chỉ thị mà Thiên Chúa trao cho dân Israel là tuân giữ Giao ước của Chúa. Chúa hứa ban sự sống cho dân tộc Israel. Môsen đã cắt nghĩa rõ ràng là như thế nào ? Sách Đệ Nhị Luật viết ! : “Anh em chọn cuộc sống và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nghe tiếng người, gắn bó với người để anh em được sống”.

Lời nói này nhắm vào dân tộc Israel và cho từng thành phần dân Chúa. Đó là một chỉ thị khẩn cấp, đó là một yêu cầu của Thiên Chúa. Thực hiện chỉ thị đó thì được sống.

Vào thời Tân Ước Chúa Giêsu, Chúa khuyến cáo các tông đồ và những ai tin Chúa, Chúa nói : “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hàng ngày mà the. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì mất. Còn ai liều mất mạng sống vì Tôi sẽ được mạng sống ấy”.

Yêu thương, lắng nghe tiếng Chúa, gắn bó vào Chúa để được sống cho nên trung tâm cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trung tâm hạnh phúc đời mà chúng ta xây dựng, mà chúng ta nhắm đến là cuộc sống với Đức ki tô.

Chính vì thế trong thư Philipphê, Thánh Phao lô xác nhận : “Sống là Đức Kitô”. Tại sao ? Thật vậy Đức Kitô ở trong chúng ta yêu mến, yêu thương nhau, thúc đẩy chúng ta mến Chúa và yêu người. Trong tim và trong lý trí chúng ta, Đức Kitô soi sáng chúng ta giúp chúng ta nhận ra đâu là sự thật. Chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật. Sống là Đức Kitô bởi vì Đức Kitô đang ở trong ý chí của chúng ta để soi dẫn cho chúng ta biết đâu là sự thiện và sự ác để chúng ta chọn điều thiện và tránh điều ác.

Sống là Đức Kitô bởi vì Đức Kitô yêu thương và phục vụ thương yêu tất cả mọi người. Đó là lý tưởng của mỗi người chúng ta. Cuộc sống như thế mới là sống. Sống trong tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thi thoảng, chúng ta tự hỏi sao có sự thất bại trễ nãi ? Thưa bởi vì có thất bại, biếng nhác, trễ nãi trong đời sống đạo đức trong con người chúng ta vì chúng ta không sống với Đức Kitô.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám đông và ngoài trời

Môisen nói hãy chọn cuộc sống còn Chúa Kitô khuyên chúng ta hãy chọn thập giá nếu chúng ta muốn theo Ngài để được sống.

Thập giá của Đức Kitô là như thế nào ? Là sự đau khổ, từ chối là xấu hổ. Và thập giá của Chúa Kitô còn được làm bằng nhiều điều khó khăn, bằng những tình huống vô lý không thể hiểu được, không biện minh được. Thập giá Đức Kitô bằng những thập giá của Đức Kitô được làm bằng muôn ngàn rủi ro. Dĩ nhiên là chúng ta khó chịu. Không ai trong chúng ta muốn vác loại một thập giá như thế. Đôi khi cái thập giá như thế không có giá trị với cái nhìn của chúng ta.

Thập giá như thế có thể gây nhiễu loạn cho cuộc sống của chúng ta bởi vì những thất vọng, thất vọng mệt mỏi thất bại và nỗi buồn nhưng Thánh Giuse Trùm Lựu đã vác loại thập giá này. Chúa Giêsu nói : “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo tôi“

Theo Chúa phải vác thập giá, chọn cuộc sống theo Chúa là lựa chọn từ bỏ chính mình, từ bỏ của cải thế gian vật chất này vì Chúa Giêsu Kitô. Cho nên dành cho Chúa Kitô, vì tình yêu của Chúa Kitô, để theo Chúa Kitô thì phải vác thập giá.

Mất sự sống mình, mất sự sống mình cho Chúa Kitô, điều này không có nghĩa là chúng ta làm những việc này nửa chừng hay không hứng thú. Mất sự sống mình cũng không phải từ chối sự hoạt động con người mỗi ngày cũng như không giết chết vẻ đẹp và trí tuệ của con người. Nhưng mất sự sống vì Chúa Kitô là chấp nhận sự cản trở không đoán trước được, không an toàn, lang thang đây đó vì Chúa Kitô và với Chúa Kitô.

Thánh Giuse Trùm Lựu đã chọn cuộc sống này. Đảm nhận thập giá vì Chúa Kitô là đi đến cuối đường với Chúa Kitô. Thập giá như Chúa Kitô có ý định dành cho chúng ta được dành cho chúng ta không phải dự kiến một lần cho chúng ta nhưng mỗi ngày bởi vì chúng ta yêu mến thập giá cho nên chúng ta quyết định trả giá mỗi ngày.

Môsen nói Hãy chọn cuộc sống và Chúa Giêsu nói chọn thập giá để sống.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, trẻ em và ngoài trời

Chúng ta có dám vác thập giá mình theo Chúa ở giữa những đối kháng mà chúng ta gặp ở xã hội và ngay trong gia đình chúng ta hay không ? Các thánh tử đạo đã làm điều đó. Thánh Giuse Trùm Lựu làm điều đó vì các Ngài đã tìm thấy nơi Chúa lý tưởng để sống. Lý tưởng của Chúa Giê su đặc biệt là phải vác thập giá, trải qua thử thách của đời người. Chỉ có Đức Kitô mới có thể ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Lý tưởng đó rất hấp dẫn là bằng chứng lịch sử cho thấy rằng Chúa Giê su đã đúng thắng. Bằng chứng có nhiều người đi theo để phục vụ lý tưởng đó, phục vụ Chúa Giêsu Kitô.

Các thánh tử đạo làm gương cho chúng ta bằng việc vác thập giá theo Chúa can đảm bị bách hại, kể cả hy sinh mạng sống mình.

Trong địa phận chúng ta ngoài Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh, chúng ta còn Thánh Giuse Trùm Lựu là người mà chúng ta hôm nay mừng lễ Giỗ lần thứ 164 . Ngài cũng là người hy sinh vì lý tưởng, vì Chúa Kitô vác thập giá mình đi theo Đức Kitô.

Thánh Giuse Trùm Lựu sinh năm 1790, bị bắt cùng với Cha Philipphê Phan Văn Minh bị giam tại Vĩnh Long và chết rũ tù ngày 2-5-1854. Thánh nhân không từ chối theo Chúa và dám sống chết vì Chúa.

Thưa anh chị em, cho đến ngày hôm nay ở nhiều xứ truyền giáo trên thế giới có nhiều nhà thừa sai bị giết chết do lá bài chính trị, do những người cuồng tín. Cuộc sống của các nhà truyền giáo không được an toàn. Như vậy bị bách hại là số phận thường tình của những người được sai đi. Nhưng mà có sự hy sinh, có vác thập giá theo Chúa thì nước Chúa mới rộng mở và Lời của Chúa mới đến được những nơi tăm tối.

Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa, xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các thánh Tử Đạo và đặc biệt là Thánh Giuse Trùm Lựu : Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, phó thác bản thân và mọi sự cho Chúa. Dám vác thập giá, dám hy sinh vì danh Chúa Kitô, trong mọi sự và ở mọi nơi mọi lúc của cuộc đời chúng ta.

“Giáo dân Nước Việt, hướng về Mặc Bắc Vĩnh Long, mừng Thánh Giuse Trùm Lựu, trọn đời nhân chứng sống khiêm nhu, nhân chứng Tin Mừng xá gì đớn đau ngục tù. Lạy Thánh Giuse Trùm Lựu, đức tin giữa đời còn ghi sâu, phụ giúp chúng con trên đường đời … đường về trời còn lắm khúc chông gai … giúp con tiến lên đường dài” đã khép lại Thánh Lễ kỷ niệm Giỗ lần 164 của Thánh Giuse Trùm Lựu.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Thánh Lễ mừng giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu đã kết thúc nhưng gương sáng đạo đức và đời sống của Thánh Nhân vẫn còn đó để mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Vĩnh Long sống và noi theo. Xin Thánh Giuse Trùm Lựu chuyển cầu cho Giáo Phận, cách riêng cho Đức Cha Phêrô để Ngài đủ sức, đủ tinh thần, nghị lực và ơn khôn ngoan để dẫn dắt đoàn chiên Giáo Phận và cho mọi thành phần dân Chúa ngày mỗi ngày trở nên những con chiên lành như lòng Chúa mong ước.

Huệ Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây