Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ hai - 24/09/2018 09:30
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

.