Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ nhật - 23/09/2018 22:30
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam
Uỷ ban Thánh nhạc mời tham dự đêm thánh ca tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam

.