Báo Công Giáo

https://baoconggiao.net


Lịch Công Giáo Tháng 12 - 2018 ( Mừng Chúa Giáng Sinh )

Ý truyền giáo: Cầu cho những người tham gia vào việc phục vụ và thông truyền đức tin, trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa, tìm ra một thứ ngôn ngữ phù hợp với những điều kiện của thời đại ngày nay.
Lịch Công Giáo Tháng 12   2018 ( Mừng Chúa Giáng Sinh )
 
01/12  25   X   Th By đu tháng. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ
 
02
[12]          
26
[10]          
Tm            CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Nhật: NĂM C : Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.
 
03 27 Tr Thứ Hai. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
 
04 28 Tm Thứ Ba. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
05 29 Tm Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
06 30 Tm Thứ Năm đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 26,1-6; Mt 7,21. 24-27.
07 01
[11]
Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
 
LƯU Ý: Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991).
 
08           02           Tr           Thứ Bảy. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
 
09 03 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ thánh Gioan Điđacô)
 
10 04 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
11 05 Tm Thứ Ba. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
12 06 Tm Thứ Tư. Đức Mẹ Guadalupe (Tr). Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
13 07 Đ Thứ Năm. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
14 08 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
15 09 Tm Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
16 10 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNGThánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồngXp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.
 

LƯU Ý:
Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
 
17           11           Tm           Thứ Hai. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
18 12 Tm Thứ Ba. Gr 23,5-8; Mt 1,18-25.
19 13 Tm Thứ Tư. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 14 Tm Thứ Năm. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 15 Tm Thứ Sáu. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 16 Tm Thứ Bảy. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 17 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kêty, linh mục)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

24
 
18 Tm Thứ Hai. Ban sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.


MÙA GIÁNG SINH

 “Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24           18           Tr           Thứ Hai. Ban chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và Lễ Chính Ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người”thì bái gối (IM 137).
 
25                    19                    Tr                     Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trng vi tun bát nht. L buc. L cu cho giáo dân (Lh).
L đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
L rng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
L ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
LƯU Ý: Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).
 
26 20 Đ Thứ Tư. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. L kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 21 Tr Thứ Năm. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. L kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
 
28 22 Đ Thứ Sáu. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬĐẠO. L kính. 1Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.
29 23 Tr Thứ Bảy. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tửđạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 24 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. L kính. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 (n bn I: Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21).
 
31 25 Tr Thứ Hai. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vnh tun I. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây