Lịch Công Giáo Tháng 07 - 2018

Thứ năm - 26/07/2018 00:56
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục.
01
[7]              
18
[5]               
X               CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43).
 
02 19 X Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
03 20 Đ Thứ Ba. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
04 21 X Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.
05 22 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
06 23 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
07 24 X Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
08 25 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
    
09 26 X Thứ Hai. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22;Mt 9,18-26.
10 27 X Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
11 28 Tr Thứ Tư. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.  Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
12 29 X Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
13 01
[6]
X Thứ Sáu. Thánh Henricô (Tr). Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
14 02 X Thứ Bảy. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
15 03 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
 
16 04 X Thứ Hai. Đức Mẹ núi Carmelô (Tr). Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1; (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17;Mt 12,46-50).
17 05 X Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
18 06 X Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
19 07 X Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
20 08 X Thứ Sáu. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
21 09 X Thứ Bảy. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
22     10 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.(Không cử hành lễ Thánh Maria Magđalêna).
 
23 11 X Thứ Hai. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
24 12 X Thứ Ba. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
25 13 Đ Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26 14 Tr Thứ Năm. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17. (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17). 
THÁNH GIOAKIM & ANNA
27 15 X Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
28 16 X Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
29 17 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ Thánh Nữ Martha).
 
30 18      X Thứ Hai. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.
31 19 Tr Thứ Ba. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây