Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm A

 •   09/02/2017 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 165
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dùng tự do Chúa ban mà đi vào đường lối của Người là yêu thương và tôn trọng nhau. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN-A

 •   09/02/2017 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 421
Chủ đề : CHÚA GIÊSU VÀ LỀ LUẬT

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN - A

 •   03/02/2017 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 548
Chủ đề: SỨ MỆNH CỦA MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm A

 •   02/02/2017 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 244
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Mỗi người chúng ta đều được Chúa Giêsu kêu mời hãy trở nên như muối mặn ướp thế gian, và trở nên ngọn đèn thắp sáng cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Muốn làm được điều đó, chúng ta hãy thành tâm dâng lên các ý nguyện để cậy nhờ Người trợ giúp:

Các bài SUY NIỆM  LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, A 2017

 •   01/02/2017 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 336
Tin Mừng Mt 5,13-16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN - A

 •   26/01/2017 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 323
Chủ đề: NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚC PHÚC

Các bài SUY NIỆM NHỮNG NGÀY XUÂN 2017

 •   26/01/2017 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 411

Lời Nguyện Chung Tết Nguyên Đán 2017 - Năm A

 •   23/01/2017 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 1377

Lịch Công Giáo Tháng 1 - 2017

 •   22/01/2017 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 15628
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các Kitô hữu biết dấn thân đương đầu với những thách đố của nhân loại: Xin cho các Kitô hữu một khi trung thành với giáo huấn của Chúa, biết dấn thân tái lập sư hiệp thông tron vẹn trong Giaó Hội, và cộng tác với nhau để tich cực đôi phó với những thách đố của nhân loại bằng lời cầu nguyện và tình bắc ái.

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm A

 •   20/01/2017 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 213
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Đức Kitô đã đến để giải thoát chúng ta khỏi vòng tăm tối của tội lỗi và sự chết, Ngài ban cho chúng ta niềm vui được hưởng ơn cứu độ. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

Các bài SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 3 TN A

 •   18/01/2017 12:11:00 PM
 •   Đã xem: 290
Tin Mừng Mt 4,12-23

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - A

 •   18/01/2017 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 429
Chủ đề: KHỞI ĐẦU CUỘC ĐỜI MỚI BẰNG VIỆC HOÁN CẢI

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - A

 •   12/01/2017 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 354
Chủ đề : CHÚA GIÊSU LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A

 •   12/01/2017 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 241
Tin Mừng Ga 1,29-34
Một hôm, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm A

 •   10/01/2017 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 316
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Ngày xưa thánh Gioan Tiền Hô đã làm chứng cho Chúa Kitô và đưa dẫn mọi người đến với Ngài. Ngày nay Hội thánh cũng mời gọi mỗi người chúng ta noi theo gương thánh nhân, giới thiệu Chúa bằng chính đời sống của mình. Muốn làm được điều này chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH A

 •   05/01/2017 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 504
Chủ đề : TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH 

 •   04/01/2017 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 555
Tin Mừng: Mt 2,1-12
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời". Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Lời Nguyện Giới Trẻ Lễ Hiển Linh - Năm A

 •   04/01/2017 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 286
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,
Khi Đức Giêsu Giáng sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho các Đạo sĩ qua dấu lạ ngôi sao. Ngày nay Giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên những ánh sao dẫn đường cho anh em lương dân nhận biết Chúa. Để trở thành những ngôi sao lan tỏa ánh sáng đạo đức, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

 •   28/12/2016 12:18:00 PM
 •   Đã xem: 534
Tin Mừng: Lc 2,16-21
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.

Các tin khác

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây