DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

 •   24/08/2017 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 477

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 21 TN - Năm A

 •   23/08/2017 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 208
Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô làm nền tảng của Giáo hội, qua đó Ngài cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: Thiên Chúa luôn dùng những con người nhỏ bé, bất toàn để làm nên những việc lớn lao. Trong tâm tình khiêm tốn, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

 •   23/08/2017 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 1034
Tin Mừng Mt 16,13-20

Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2017

 •   22/08/2017 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 4560
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dưng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG: CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

 •   18/08/2017 07:06:00 AM
 •   Đã xem: 1153
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.19-32; Mt 15,21-28

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A

 •   18/08/2017 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 685

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A

 •   17/08/2017 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 1360
Tin Mừng Mt 15,21-28

Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn. thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 20 TN - Năm A

 •   17/08/2017 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 162
Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa hằng yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, dù là người có đạo hay không theo đạo, người giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ… Ngài vẫn không bỏ rơi bất kỳ ai. Cảm tạ tình thương của Chúa, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

HIỆP SỐNG TIN MỪNG: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI A (15/08)

 •   14/08/2017 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 2868
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

 •   11/08/2017 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 1124
1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 19 TN - Năm A

 •   09/08/2017 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 213
Anh chị em thân mến,

Hình ảnh tông đồ Phêrô bước đi trên mặt biển cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta đang sống trong lòng đời với những niềm vui xen lẫn bao lo âu, sợ hãi. Chỉ khi chúng ta vững niềm cậy trông phó thác, thì những nỗi lo sợ đó mới được Chúa lấp đầy. Vậy giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - A

 •   09/08/2017 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 281

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 19 THƯỜNG NIÊN - A

 •   09/08/2017 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 1116
Tin Mừng Mt 14,22-33

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN A – LỄ CHÚA HIỂN DUNG

 •   05/08/2017 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 3143
Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN DUNG - A

 •   03/08/2017 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 826

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 18 TN (Lễ Hiển Dung) - Năm A

 •   03/08/2017 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 245
Anh chị em thân mến,

Biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi thánh cũng chính là hình ảnh phục sinh vinh hiển của Ngài. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta: Muốn hướng tới vinh quang phải trải qua thập giá nặng nề đau khổ. Với lòng quyết tâm theo Chúa vượt qua những khó khăn trần thế, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN DUNG - A

 •   03/08/2017 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 1153
Lời Chúa: Đn. 7, 9-10.13-14; 2Pr. 1, 16-19; Mt. 17, 1-9

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

 •   28/07/2017 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 1524

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - A

 •   27/07/2017 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 1556
Tin Mừng Mt 13,44-52
Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Các tin khác

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây