DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A  

 •   18/08/2017 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 184

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A  

 •   17/08/2017 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 553
Tin Mừng Mt 15,21-28

Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn. thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 20 TN - Năm A

 •   17/08/2017 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 68
Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa hằng yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, dù là người có đạo hay không theo đạo, người giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ… Ngài vẫn không bỏ rơi bất kỳ ai. Cảm tạ tình thương của Chúa, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2017

 •   17/08/2017 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 2655
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dưng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI A (15/08)

 •   14/08/2017 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 2766
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

 •   11/08/2017 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 1079
1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14, 22-33

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 19 TN - Năm A

 •   10/08/2017 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 146
Anh chị em thân mến,

Hình ảnh tông đồ Phêrô bước đi trên mặt biển cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta đang sống trong lòng đời với những niềm vui xen lẫn bao lo âu, sợ hãi. Chỉ khi chúng ta vững niềm cậy trông phó thác, thì những nỗi lo sợ đó mới được Chúa lấp đầy. Vậy giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - A

 •   10/08/2017 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 208

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 19 THƯỜNG NIÊN - A

 •   09/08/2017 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 1050
Tin Mừng Mt 14,22-33

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN A – LỄ CHÚA HIỂN DUNG

 •   05/08/2017 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 3099
Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN DUNG - A

 •   03/08/2017 07:13:00 PM
 •   Đã xem: 703

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 18 TN (Lễ Hiển Dung) - Năm A

 •   03/08/2017 07:12:00 PM
 •   Đã xem: 184
Anh chị em thân mến,

Biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi thánh cũng chính là hình ảnh phục sinh vinh hiển của Ngài. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta: Muốn hướng tới vinh quang phải trải qua thập giá nặng nề đau khổ. Với lòng quyết tâm theo Chúa vượt qua những khó khăn trần thế, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN DUNG - A

 •   03/08/2017 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 1069
Lời Chúa: Đn. 7, 9-10.13-14; 2Pr. 1, 16-19; Mt. 17, 1-9

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

 •   28/07/2017 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 1449

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - A

 •   27/07/2017 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 1497
Tin Mừng Mt 13,44-52
Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

Lời Nguyện Giới Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật 17 TN - Năm A

 •   27/07/2017 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 141
Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu ví Nước Thiên Chúa giống như kho tàng vô giá, chỉ những người nào yêu mến sống theo Lời Chúa dạy mới có thể khám phá và hiểu được giá trị đích thực của Nước Trời. Với niềm khao khát có được kho báu vĩnh cửu đó, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

DẪN VÀO THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - A

 •   27/07/2017 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 366

Lịch Công Giáo Tháng 7 - 2017

 •   27/07/2017 01:34:00 PM
 •   Đã xem: 8917
Ý cầu nguyện :Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ dẹp của dời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

Nghe Bài Giảng Chia sẻ Chúa nhật 16 thường niên - A

 •   24/07/2017 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 142

Các tin khác

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây